Pròiseactan

Bidh sinn ag obair ann an com-pàirteachas le Oilthighean agus buidhnean eile air pròiseactan sònraichte.

An-dràsta tha sinn an sàs ann am Pròiseact Clann MhicCoinnich / Seaforth le Clann MacCoinnich, OGE, agus Rèisimeid Rìoghail na h-Alba. Tha seo a ’toirt a-steach sgrùdadh air eachdraidh MhicCoinnich a thàinig a Leòdhas ann an 1610 agus goirid às deidh sin stèidhich e daingneach san sgìre againn aig Loch Seaforth – agus às deidh sin chruthaich e Rèisimeid Shìophoirt.

Pròiseact In-ghabhail Coimhearsnachd

Chaidh Pròiseact In-ghabhail Coimhearsnachd Chinn Loch a stèidheachadh gus dèiligeadh ris na feartan timcheall air iomallachd sòisealta san sgìre. Iomallach sòisealta nuair a dh ’fhairicheas cuideigin dìth conaltraidh iomlan no cha mhòr coileanta eadar iad fhèin agus a’ choimhearsnachd.

Pròiseact Clann MhicCoinnich / Seaforth

Tha am pròiseact ag amas air an àm chudromach seo ann an eachdraidh na sgìre a rannsachadh, a chlàradh agus a shoilleireachadh agus am fiosrachadh a chleachdadh gus àite tarraingeach do luchd-tadhail a chruthachadh, ann an sgìre a tha iomallach.  

Seirbheisean eile

Tha an Comann gnìomhach ann a bhith a ’brosnachadh dualchas agus sloinntearachd sgìre Chinn Loch, le bhith a’ rannsachadh, a ’clàradh, agus a’ gleidheadh ​​eachdraidh beòil, beul-aithris, dualchas, sloinntearachd agus cultar na sgìre. A bharrachd air an sin, tha sinn a ’toirt seachad na leanas:

Scroll to Top